Loading data...

{titleEN}download album
({artistEN}, {year})

{titleBG} download album
({artistBG}, {year})

{titleRU} download album
({artistRU}, {year})

{titleEN} download album
({artistEN}, {year})

{titleBG} download album
({artistBG}, {year})

{titleRU} download album
({artistRU}, {year})

{title} скачать встречу скачать встречу
({place}, {date})

Vissarion Comunity Media Centre

Video Catalogue

This is a place to find all of the official video materials from Vissarion, Promised Land and the art and handicrafts of the Community.

Instructions: select a section on the left-hand side menu (or the navigation on-top), then category and particular film to watch here. The films with subtitles are marked.

At the bottom of every section, there are photogalleries and in the Art&Craft section, there is a Music category with musical albums from the Commutnity, which can be downloaded by clicking the title.

If you would like to see some film in full screen, use the triangle button at the top-right, next to the navigation.

If you have any suggestions or recommendations, or if you need subtitles for particular movie, contact me at boggy.bg@gmail.com

Медиен център на Общината на Виссарион

Видео каталог

Това е място, където можете да намерите всички официални видео материали за Виссарион, Обетованата Земя и изкуствата и народните занаяти в Общината.

Инструкции: щракнете върху секция от менюто вляво (или навигационното меню отгоре), след това изберете категория и от падащото меню - филма, от който се интересувате. Филмите със субтитри са обозначени.

В края на всяка секция има фотогалерии, а в секцията "Изкуства и занаяти" има категория "Музика", където можете да слушате музика от Общината и ако ви хареса, да си я свалите като щрактнете на заглавията им.

Ако имате предложения и ли препоръки, или се нуждаете от субтитри за някой филм, потърсете ме на boggy.bg@gmail.com

Медийный Центр Общини Виссариона

Видео каталог

Это место где можно найти все официальные видео материалы о Виссариона, Земли Обетованной и искуства и ремесла в Общини.

Инструкции: кликните на секцию слева (или навигационное меню вверх), после выберите категория и фильм.

В канце каждой секции есть фотогалерии, а в секцию "Искусства и ремесла" есть категория "Музыка", где можете слушат музыки Общини и если вам понравится, скачат ее кликая на загалавие.

Если у вас предложения или рекомендации, мой е-мейль: boggy.bg@gmail.com